Σαν αστράφτει και βροντά, δέσε την βάρκα του ψαρά.

 

Πρόγνωση Καιρού από το Αστεροσκοπείο

L I V E Κάμερα Καλυβίων υψόμ. 150m Συντ. 37.84 Ν - 23.93 Ε Μαρκόπουλο LIVECAM1 - θέα Υμηττός υψόμ. 104m Συντ. 37.88 Ν - 23.93 Ε
 
 
LIVESTREAMING ΚΑΛΥΒΙΩΝ - Κλικ εδώ... LIVESTREAMING ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Κλίκ εδώ...  ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ DATA - Κλίκ εδώ...
R A D A R   ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ www.kopaida.gr Μαρκόπουλο LIVΕCAM2, θέα Αεροδρόμιο, Μεσόγεια, βουνά Εύβοιας
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ - Κλίκ εδώ...                              LIVESTREAMING  LIVECAM2 - Κλίκ εδώ...
Γ Ι Α  T I M E L A P S   Τ Ω Ν  Κ Α Μ Ε Ρ Ω Ν,  κ ά ν τ ε  κ λ ι κ   ε δ ώ . . .                        Ευχαριστούμε το  v i d e o m a t r i x . g r  για την δημιουργία των timelaps
 

 Σταθμοί
(Live data)

Κάντζα
37.98 Ν - 23.87 Ε
( 22/12/14 , 13:38 )
 online
Webcamera
Σπάτα
37.97 Ν - 23.92 Ε
( 22/12/14 , 13:50 )
 online
Camera off
Μαρκόπουλο
37.88 Ν - 23.93 Ε
( 22/12/14 , 13:52 )
 online

Livestreaming
Καλύβια
37.84 Ν - 23.93 Ε
( 22/12/14 , 13:56 )
 online Live!
Livestreaming
Κερατέα
37.81 Ν - 23.98 Ε
( 22/12/14 , 14:00 )
 online

Camera off
Πόρτο Ράφτη
37.86 Ν - 24.03 Ε
( 22/12/14 , 13:55 )
 online

Camera off
Π.Ράφτη 2
37.48 Ν - 23.54 Ε
( 22/12/14 , 13:56 )
 online

Camera off
Αυλάκι
3
7.86 Ν - 24.03 Ε
( 22/12/14 , 13:52 )
 online

Livestreaming
Λαύριο
37.71 Ν - 24.01 Ε
( 22/12/14 , 13:49 )
 online
Livestreaming
Βάρκιζα
37.82 Ν - 23.80 Ε
( 22/12/14, 13:55 )
 online
Livestreaming

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Αίθριος
  Ψυχρό... τοπίο..
Αίθριος
  Ψυχρό... τοπίο..
Αίθριος
  Διαπεραστικός..
Αίθριος
  Κρύο με αεράκι
  Αίθριος
  Ήπιος Χειμερινός
Αίθριος
  Κρυουλάκι αεράτο
Αίθριος
  Κρυουλάκι αεράτο
Αίθριος
  Διαπεραστικός..
Αίθριος
  Κρυουλάκι αεράτο
Αίθριος
  Κρυουλάκι αεράτο
    Temperat.: 12.9 oC 12.5 oC 12.7 oC 11.7 oC 11.1 oC 12.3 oC 12.2 oC 12.1 oC 13.1 oC 12.8 oC
      Humidity: 49% 50% 57% 53% 52% 53% 52% 46% 57% 46%
   Wind10min: 3.2 km/h 4.8 km/h 8.0 km/h 6.4 km/h 4.8 km/h 17.7 km/h 16.1 km/h 6.4 km/h 17.7 km/h 12.9 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Πουνεντομαίστρος

Υποπνέων 1 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Γραιγολεβάντες

Ασθενής 2 bf
Γραιγολεβάντες

Ασθενής 2 bf
Πουνεντογάρμπης

Υποπνέων 1 bf
Γραιγοτραμουντάνα

Λεπτός 3 bf
Γραίγος

Λεπτός 3 bf
Γραιγολεβάντες

Ασθενής 2 bf
Τραμουντάνα

Λεπτός 3 bf
Γραίγος

Λεπτός 3 bf
   Max Speed: 45.1 km/h 35.4 km/h 29.0 km/h 46.7 km/h 33.8 km/h 46.7 km/h 45.1 km/h 38.6 km/h 57.9 km/h 35.4 km/h
     Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
       Ratemax: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h

   Rain Storm:

0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

      Rain days:

 16  14  13  16  17  12  16  14  16  13

         No Rain:

 1  3  2  2  2  2  1  2  4  4
Monthly Rain:  100.4 mm  103.6 mm  183.0 mm  158.4 mm  165.4 mm  89.4 mm  103.0 mm  1213.4 mm  135.6 mm  119.2 mm
   Yearly Rain:  423.2 mm  487.2 mm  575.2 mm  504.2 mm  510.8 mm  387.0 mm  348.2 mm  1557.8 mm  437.0 mm  388.2 mm
Temp. sense: 11.9 oC 11.6 oC 12.7 oC 10.5 oC 10.2 oC 12.3 oC 9.1 oC 10.8 oC 9.9 oC 10.3 oC
   Temp. max: 12.9 oC 12.5 oC 12.7  oC 12.1 oC 11.6 oC 12.6 oC 12.3 oC 12.6 oC 13.1 oC 12.9 oC
    Temp. min: 7.1 oC 7.7 oC 7.8 oC 7.7 oC 7.5 oC 9.9 oC 6.9 oC 9.5 oC 11.4 oC 9.3 oC
  Temp mean: 9.4 oC 9.8 oC 10.0 oC 9.5 oC 9.0 oC 11.3 oC 10.1 oC 10.9 oC 12.2 oC 11.2 oC
   Humid.max 67% 67% 76% 74% 68% 67% 74% 63% 69% 61%
    Humid.min: 49% 45% 55% 47% 47% 46% 45% 39% 53% 39%
    Barometer: 1029.2 hpa 1028.1 hpa 1030.6 hpa 1029.7 hpa 1026.8 hpa 1028.1 hpa 1025.3 hpa 1027.8 hpa 1026.8 hpa 1028.9 hpa
   Barom.max: 1031.0 hpa 1030.2 hpa 1032.5 hpa 1031.6 hpa 1028.6 hpa 1030.0 hpa 1027.3 hpa 1029.4 hpa 1028.7 hpa 1031.3 hpa
    Barom.min: 1025.9 hpa 1024.3 hpa 1027.5 hpa 1026.8 hpa 1023.8 hpa 1025.4 hpa 1022.4 hpa 1025.2 hpa 1023.3hpa 1025.6hpa
MOBILE CAM1
MOBILE CAM1- history1
MOBILE CAM1 - history2
MOBILE CAM1 - history3
MOBILE CAM2

Πρόγνωση καιρού

Webcameras

 Βουνά Αττικής

Μηνιαία - Ετήσια

Γραφήματα

Photo Gallery


Βίντεο Αττικής


Πρόγνωση καιρού

Forum

Ακραία φαινόμενα

Weather Radio

 

 Σταθμοί
( Live data )

Ν.Ηράκλειο
38.05 Ν - 23.77 Ε
( 22/12/14 , 13:47 )
 online
Webcamera
Μαρούσι
38.05 Ν - 23.80 Ε
( 22/12/14 , 13:42 )
 online
Camera off
Χολαργός
37.59 Ν - 23.47 Ε
( 22/12/14 , 13:59 )
 online
Camera off
Περιστέρι
38.00 Ν - 23.72 Ε
( 22/12/14 , 13:45 )
 online
Camera off
Γκάζι
38.01 Ν - 23.72 Ε
( 22/12/14 , 13:45 )
 online

Webcamera
Ν.Κόσμος
37.96 Ν - 23.73 Ε
( 22/12/14 , 13:49 )
 online
Camera off
Αιγάλεω
38.00 Ν - 23.69 Ε
( 22/12/14 , 13:48 )
 online
Webcamera
Νίκαια
37.96 Ν - 23.65 Ε
( 22/12/14 , 13:49 )
 online
Webcamera
Π.Φάληρο
37.91 Ν - 23.71 Ε
( 22/12/14 , 13:50 )
 online

Camera off

 Σταθμοί
( Live data )

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Αίθριος
  Ήπιος Χειμερινός
Αίθριος
  Κρύο με αεράκι
Αίθριος
  Ήπιος Χειμερινός
Αίθριος
  Ψυχρό... τοπίο..
Αίθριος
  Δυνατή ψύχρα...
Αίθριος
  Διαπεραστικός..
Αίθριος
  Ψυχρό... τοπίο..
Αίθριος
  Ψυχρό... τοπίο..
Αίθριος
  Ψυχρό... τοπίο..

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

    Temperat.: 10.6 oC 11.2 oC 10.7 oC 12.5 oC 12.7 oC 12.6 oC 13.2 oC 13.1 oC 13.6 oC Temperat.
   Temp. max: 10.7 oC 11.2 oC 10.8 oC 12.7 oC 13.8  oC 12.8 oC 13.3 oC 13.3 oC 13.8  oC Temp. max
    Temp. min: 6.9 oC 7.6 oC 6.8 oC 8.4 oC 7.6 oC 9.3 oC 9.6 oC 9.9 oC 9.4 oC Temp. min
     Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm Rain daily
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h Rain Rate
       Ratemax: mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h Ratemax

   Rain Storm:

mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm mm

Rain Storm

Monthly Rain:  145.5 mm  144.6 mm  163.8 mm  173.0 mm  164.8 mm  144.6 mm  219.4 mm  209.2 mm  157.6 mm Monthly Rain
   Yearly Rain:  554.8 mm  596.2 mm  641.4 mm  550.6 mm  566.2 mm  499.8 mm  681.8 mm  600.8 mm  496.2 mm Yearly Rain

   Wind:

1.3 km/h 8.0 km/h 8.0 km/h 0.0 km/h 8.0 km/h 6.4 km/h 12.9 km/h 1.6 km/h 3.2 km/h

Wind

  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Γραίγος

Υποπνέων 1 bf
Γραιγοτραμουντάνα

Ασθενής 2 bf
Τραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Γραίγος

Υποπνέων 1 bf
Τραμουντάνα

Ασθενής 2 bf
Γραιγολεβάντες

Ασθενής 2 bf
Μαΐστρος

Υποπνέων 1 bf
Μαΐστρος

Υποπνέων 1 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Live
Wind Direction &
Wind speed
   Wind10min: 1.3 km/h 6.4 km/h 4.8 km/h 4.8 km/h 8.0 km/h 8.0 km/h 4.8 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h Max Speed
   Max Speed: 40.2 km/h 43.5 km/h 54.7 km/h 33.8 km/h 38.6 km/h 43.5 km/h 41.8 km/h 41.8 km/h 29.0 km/h Max Speed
      Humidity: 52% 51% 50% 45% 44% 46% 43% 45% 42% Humidity
   Humid.max: % 66% 67% 60% % 61% 60% 62% % Humid.max
   Humid.min: % 50% 48% 41% % 45% 40% 45% % Humid.min
    Barometer: 1027.8 hpa 1028.8 hpa 1027.3 hpa 1029.0 hpa 1029.4 hpa 1029.7 hpa 1029.4 hpa 1030.0 hpa 1028.0 hpa Barometer
   Barom.max: hpa 1030.6 hpa 1029.2 hpa 1031.0 hpa hpa 1031.9 hpa 1031.9 hpa 1032.2 hpa hpa Barom.max
    Barom.min: hpa 1025.4 hpa 1024.3 hpa 1026.2 hpa hpa 1026.7 hpa 1026.7 hpa 1026.4 hpa hpa Barom.min

 

 Σταθμοί
( Live data )

Κλειδί
38.27 Ν - 23.57 Ε
( 22/12/14 , 13:41 )
 online
Camera off
Πάρνηθα
38.16 Ν - 23.72 Ε
( 21/12/14 , 18:05 )
 offline
Webcamera
Διόνυσος
38.11 Ν - 23.89 Ε
( 22/12/14 , 13:45 )
 online
Webcamera
Εκάλη
38.11 Ν - 23.84 Ε
( 22/12/14 , 13:41 )
 online

Camera off
Ν.Μάκρη
38.06 Ν - 23.98 Ε
( 22/12/14 , 13:43 )
 online
Webcamera
Βίλια
38.12 Ν - 23.54 Ε
( 22/12/14 , 13:41 )
 online

Webcamera
Άνω Λιόσια
38.08 Ν - 23.70 Ε
( 22/12/14 , 13:46 )
 online

Webcamera
Mενίδι
38.06 Ν - 23.73 Ε
( 22/12/14 , 13:47 )
 online
Camera off

 Σταθμοί
(Live data )

 

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Αίθριος
  Ήπιος Χειμερινός
Αίθριος
  Γερό κρύο τζάκι..
Αίθριος
  Κρύος....μπρρρρρ
Αίθριος
  Αισθητά κρύος..
Αίθριος
  Ψυχρό... τοπίο..
Αίθριος
  Ξυρίζει το κρύο..
Αίθριος
  Κρύο με αεράκι
Αίθριος
  Διαπεραστικός..
  Ο καιρός
 Από το metar.gr
    Temperat.: 10.6 oC oC 7.9 oC 9.7 oC 12.1 oC 7.6 oC 11.6 oC 12.1 oC
   Temp. max: 10.7 oC oC 8.2 oC 9.9  oC 12.4 oC 7.8 oC 11.8 oC 12.3 oC
    Temp. min: 5.4 oC oC 3.9 oC 6.6 oC 7.8 oC 4.6 oC 8.3 oC 7.5 oC
    Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
       Ratemax: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h

   Rain Storm:

0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Monthly Rain:  129.0 mm  210.4 mm  155.4 mm  156.4 mm  117.4 mm  181.0 mm  266.0 mm  156.8 mm
   Yearly Rain:  174.4 mm  815.8 mm  831.2 mm  577.0 mm  569.2 mm  719.2 mm  774.4 mm  571.4 mm

   Wind:

8.0 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 11.3 km/h 0.0 km/h 8.0 km/h 6.4 km/h 12.9 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Μαΐστρος

Υποπνέων 1 bf
Γραιγοτραμουντάνα

Ισχυρός 6 bf
Γραίγος

Υποπνέων 1 bf
Μαΐστρος

Ασθενής 2 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Γραιγοτραμουντάνα

Λεπτός 3 bf
Μαΐστρος

Ασθενής 2 bf
Σιροκολεβάντες

Ασθενής 2 bf
   Wind10min: 3.2 km/h 41.8 km/h 1.6 km/h 11.3 km/h 4.8 km/h 12.9 km/h 9.7 km/h 6.4 km/h
   Max Speed: 29.0 km/h 0.0 km/h 16.1 km/h 66.0 km/h 41.8 km/h 46.7 km/h 57.9 km/h 27.4 km/h
      Humidity: 55% % 63% 54% 56% 54% 46% 46%
   Humid.max: 76% 97% 81% 70% 70% 67% 61% 66%
   Humid.min: 54% 56% 62% 54% 48% 54% 44% 44%
    Barometer: 1026.8 hpa 1019.6 hpa 1029.1 hpa 1028.2 hpa 1030.7 hpa 1028.6 hpa 1028.7 hpa 1027.8 hpa
   Barom.max: 1028.6 hpa 1020.9 hpa 1030.7 hpa 1030.0 hpa 1032.3 hpa 1030.9 hpa 1030.6 hpa 1030.0 hpa
    Barom.min: 1024.9 hpa 1017.2 hpa 1025.5 hpa 1024.1 hpa 1027.4 hpa 1026.5 hpa 1024.0 hpa 1024.9 hpa

 

Live Kάμερα Αστεροσκοπείου - θέα στο λεκανοπέδιο ( Υμηττό κ΄ ΝΔ)

 ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ LIVESTREAMING ΚΑΜΕΡΕΣ

 

 

 

* Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τους φίλους ερασιτέχνες  κ΄ το Αστεροσκοπείο Αθηνών για τα δεδομένα
 που μας παρέχουν από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς τους, καθώς επίσης το 
Μ
etar  κ΄ το meteoclub για την ευγενική συνεργασία τους.
** * Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η liveweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους
 τελικούς χρήστες
και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η liveweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό
 χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.
 

Εχουμε 7 επισκέπτες συνδεδεμένους


 

Copyright © 2009 - 2014 liveweather.gr