Αγέρας και γυναίκα δεν κλειδώνονται.

 

Πρόγνωση Καιρού από το Αστεροσκοπείο

L I V E Κάμερα Καλυβίων υψόμ. 150m Συντ. 37.84 Ν - 23.93 Ε Μαρκόπουλο LIVECAM1 - θέα Υμηττός υψόμ. 104m Συντ. 37.88 Ν - 23.93 Ε
 
 
LIVESTREAMING ΚΑΛΥΒΙΩΝ - Κλικ εδώ... LIVESTREAMING ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Κλίκ εδώ...  ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ DATA - Κλίκ εδώ...
R A D A R   ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ www.kopaida.gr Μαρκόπουλο LIVΕCAM2, θέα Αεροδρόμιο, Μεσόγεια, βουνά Εύβοιας
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ - Κλίκ εδώ...                              LIVESTREAMING  LIVECAM2 - Κλίκ εδώ...
Γ Ι Α  T I M E L A P S   Τ Ω Ν  Κ Α Μ Ε Ρ Ω Ν,  κ ά ν τ ε  κ λ ι κ   ε δ ώ . . .                        Ευχαριστούμε το  v i d e o m a t r i x . g r  για την δημιουργία των timelaps
 

 Σταθμοί
(Live data)

Κάντζα
37.98 Ν - 23.87 Ε
( 28/02/15 , 8:27 )
 offline
Webcamera
Σπάτα
37.97 Ν - 23.92 Ε
( 01/03/15 , 0:51 )
 online
Camera off
Μαρκόπουλο
37.88 Ν - 23.93 Ε
( 01/03/15 , 00:52 )
 online

Livestreaming
Καλύβια
37.84 Ν - 23.93 Ε
( 01/03/15 , 0:51 )
 online Live!
Livestreaming
Κερατέα
37.81 Ν - 23.98 Ε
( 01/03/15 , 0:54 )
 online

Camera off
Πόρτο Ράφτη
37.86 Ν - 24.03 Ε
( 01/03/15 , 00:45 )
 online

Camera off
Π.Ράφτη 2
37.48 Ν - 23.54 Ε
( 01/03/15 , 0:49 )
 online

Camera off
Αυλάκι
3
7.86 Ν - 24.03 Ε
( 30/11/13 , 20:26 )
 offline

Livestreaming
Λαύριο
37.71 Ν - 24.01 Ε
( 01/03/15 , 0:49 )
 online
Livestreaming
Βάρκιζα
37.82 Ν - 23.80 Ε
( 01/03/15, 0:51 )
 online
Livestreaming

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Αραιές νεφώσεις
  Ήπιος Χειμερινός
Αραιές νεφώσεις
  Ήπιος Χειμερινός
 Αραιές νεφώσεις
  Ήπιος Χειμερινός
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Σχεδόν ξάστερος
  Καλή ψύχρα.....
Αραιές νεφώσεις
  Δυνατή ψύχρα...
Αραιές νεφώσεις
  Δυνατή ψύχρα...
    Temperat.: oC 10.6 oC 11.6 oC 10.9 oC 10.6 oC 12.2 oC 10.6 oC oC 12.2 oC 12.4 oC
      Humidity: % 84% 88% 84% 85% 84% 91% % 88% 84%
   Wind10min: 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Γαρμπής

Νηνεμία 0 bf
Πουνεντογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Σιροκολεβάντες

Νηνεμία 0 bf
Σιρόκος

Νηνεμία 0 bf
Πουνέντες

Νηνεμία 0 bf
Σιροκολεβάντες

Νηνεμία 0 bf
Σιρόκος

Υποπνέων 1 bf
Σιρόκος

Νηνεμία 0 bf
Τραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
Τραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
   Max Speed: 0.0 km/h 4.8 km/h 3.2 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h 0.0 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h
     Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
       Ratemax: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h

   Rain Storm:

0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 10.0 mm 13.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 6.6 mm 18.8 mm

      Rain days:

 0  0  0  0  0  0  0  1  0  1

         No Rain:

 1  2  1  1  1  1  1  6  1  1
Monthly Rain:  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm
   Yearly Rain:  0.0 mm  149.0 mm  104.6 mm  127.4 mm  161.0 mm  94.0 mm  92.4 mm  0.0 mm  168.2 mm  85.0 mm
Temp. sense: oC 10.6 oC 11.6 oC 10.9 oC 10.6 oC 12.2 oC 10.7 oC oC 12.2 oC 12.4 oC
   Temp. max: oC 11.1 oC 11.7  oC 11.2 oC 10.9 oC 12.4 oC 10.9 oC oC 12.4 oC 12.5 oC
    Temp. min: oC 10.6 oC 11.3 oC 10.9 oC 10.6 oC 12.2 oC 10.6 oC oC 12.2 oC 12.3 oC
  Temp mean: 17.0 oC 16.7 oC 11.7 oC 16.8 oC 16.4 oC 19.0 oC 18.7 oC 18.1 oC 17.7 oC 17.2 oC
   Humid.max 92% 84% 89% 84% 85% 84% 91% 90% 88% 84%
    Humid.min: 84% 83% 87% 82% 84% 82% 89% 57% 86% 82%
    Barometer: 1010.4 hpa 1016.3 hpa 1018.3 hpa 1018.1 hpa 1014.7 hpa 1016.3 hpa 1013.7 hpa 1018.9 hpa 1015.0 hpa 1017.2 hpa
   Barom.max: 1010.4 hpa 1016.3 hpa 1018.4 hpa 1018.1 hpa 1014.7 hpa 1016.4 hpa 1013.7 hpa 1020.7 hpa 1015.0 hpa 1017.2 hpa
    Barom.min: 1005.9 hpa 1016.0 hpa 1018.2 hpa 1017.8 hpa 1014.5 hpa 1016.2 hpa 1013.5 hpa 1017.4 hpa 1014.9hpa 1017.0hpa
MOBILE CAM1
MOBILE CAM1- history1
MOBILE CAM1 - history2
MOBILE CAM1 - history3
MOBILE CAM2

Πρόγνωση καιρού

Webcameras

 Βουνά Αττικής

Μηνιαία - Ετήσια

Γραφήματα

Photo Gallery


Βίντεο Αττικής


Πρόγνωση καιρού

Forum

Ακραία φαινόμενα

Weather Radio

 

 Σταθμοί
( Live data )

Ν.Ηράκλειο
38.05 Ν - 23.77 Ε
( 1/3/15 , 0:51 )
 online
Webcamera
Μαρούσι
38.05 Ν - 23.80 Ε
( 01/03/15 , 00:52 )
 online
Camera off
Χολαργός
37.59 Ν - 23.47 Ε
( 28/02/15 , 18:08 )
 offline
Camera off
Περιστέρι
38.00 Ν - 23.72 Ε
( 01/03/15 , 0:44 )
 online
Camera off
Γκάζι
38.01 Ν - 23.72 Ε
( 01/03/15 , 0:45 )
 online

Webcamera
Ν.Κόσμος
37.96 Ν - 23.73 Ε
( 01/03/15 , 0:50 )
 online
Camera off
Αιγάλεω
38.00 Ν - 23.69 Ε
( 01/03/15 , 0:48 )
 online
Webcamera
Νίκαια
37.96 Ν - 23.65 Ε
( 01/03/15 , 0:48 )
 online
Webcamera
Π.Φάληρο
37.91 Ν - 23.71 Ε
( 01/03/15 , 0:50 )
 online

Camera off

 Σταθμοί
( Live data )

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

    Temperat.: 10.2 oC 11.6 oC oC 12.3 oC 13.1 oC 13.2 oC 13.3 oC 13.2 oC 13.8 oC Temperat.
   Temp. max: 10.2 oC 11.7 oC oC 12.6 oC 13.3  oC 13.3 oC 13.4 oC 13.4 oC 13.8  oC Temp. max
    Temp. min: 10.1 oC 11.5 oC oC 12.3 oC 13.1 oC 13.2 oC 13.3 oC 13.2 oC 13.7 oC Temp. min
     Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm Rain daily
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h Rain Rate
       Ratemax: mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h Ratemax

   Rain Storm:

mm 13.6 mm 0.0 mm 37.2 mm mm 20.6 mm 32.6 mm 43.2 mm mm

Rain Storm

Monthly Rain:  0.0 mm  0.0 mm  41.6 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm Monthly Rain
   Yearly Rain:  102.3 mm  94.8 mm  84.8 mm  100.6 mm  103.8 mm  86.0 mm  110.2 mm  116.8 mm  81.0 mm Yearly Rain

   Wind:

0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h

Wind

  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Πουνεντομαίστρος

Νηνεμία 0 bf
Σιρόκος

Νηνεμία 0 bf
Γραιγοτραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
Τραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
Πουνεντομαίστρος

Νηνεμία 0 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Πουνέντες

Νηνεμία 0 bf
Πουνέντες

Νηνεμία 0 bf
Πουνεντογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Live
Wind Direction &
Wind speed
   Wind10min: 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h Max Speed
   Max Speed: 0.0 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 6.4 km/h 6.4 km/h 4.8 km/h 4.8 km/h 6.4 km/h 4.8 km/h Max Speed
      Humidity: 84% 81% % 74% 81% 82% 75% 84% 82% Humidity
   Humid.max: % 81% 96% 75% % 82% 76% 84% % Humid.max
   Humid.min: % 80% 66% 73% % 80% 74% 81% % Humid.min
    Barometer: 1018.3 hpa 1016.7 hpa 1013.1 hpa 1016.8 hpa 1017.6 hpa 1018.0 hpa 1017.9 hpa 1018.0 hpa 1016.4 hpa Barometer
   Barom.max: hpa 1016.8 hpa 1013.1 hpa 1016.9 hpa hpa 1018.0 hpa 1017.9 hpa 1018.0 hpa hpa Barom.max
    Barom.min: hpa 1016.6 hpa 1004.2 hpa 1016.7 hpa hpa 1017.7 hpa 1017.7 hpa 1017.8 hpa hpa Barom.min

 

 Σταθμοί
( Live data )

Κλειδί
38.27 Ν - 23.57 Ε
( 01/03/15 , 00:51 )
 online
Camera off
Πάρνηθα
38.16 Ν - 23.72 Ε
( 01/03/15 , 0:45 )
 online
Webcamera
Διόνυσος
38.11 Ν - 23.89 Ε
( 01/03/15 , 0:50 )
 online
Webcamera
Εκάλη
38.11 Ν - 23.84 Ε
( 01/03/15 , 0:40 )
 online

Camera off
Ν.Μάκρη
38.06 Ν - 23.98 Ε
( 01/03/15 , 00:53 )
 online
Webcamera
Βίλια
38.12 Ν - 23.54 Ε
( 01/03/15 , 00:51 )
 online

Webcamera
Άνω Λιόσια
38.08 Ν - 23.70 Ε
( 01/03/15 , 00:46 )
 online

Webcamera
Mενίδι
38.06 Ν - 23.73 Ε
( 01-03-15 , 0:47 )
 online
Camera off

 Σταθμοί
(Live data )

 

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Σχεδόν ξάστερος
  Κρύο για ντύσιμο
Σχεδόν ξάστερος
  Υψηλή υγρασία
Ξάστερος
  Κρύο για ντύσιμο
Ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Σχεδόν ξάστερος
  Κρύο για ντύσιμο
Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
  Ο καιρός
 Από το metar.gr
    Temperat.: 9.3 oC 3.2 oC 8.8 oC 10.5 oC 10.2 oC 8.2 oC 11.3 oC 11.3 oC
   Temp. max: 10.0 oC 3.3 oC 9.0 oC 10.6  oC 10.4 oC 8.2 oC 11.7 oC 11.3 oC
    Temp. min: 9.3 oC 3.1 oC 8.8 oC 10.5 oC 10.2 oC 7.6 oC 11.2 oC 11.2 oC
    Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
       Ratemax: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h

   Rain Storm:

37.6 mm 29.8 mm 12.0 mm 12.2 mm 7.8 mm 58.2 mm 46.4 mm 27.4 mm
Monthly Rain:  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm
   Yearly Rain:  283.4 mm  107.4 mm  171.6 mm  103.2 mm  122.8 mm  176.6 mm  166.2 mm  136.6 mm

   Wind:

1.6 km/h 11.3 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Γαρμπής

Νηνεμία 0 bf
Μαΐστρος

Λεπτός 3 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Σιρόκος

Νηνεμία 0 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
Πουνεντομαίστρος

Υποπνέων 1 bf
Πουνεντομαίστρος

Νηνεμία 0 bf
Γαρμπής

Νηνεμία 0 bf
   Wind10min: 0.0 km/h 14.5 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 3.2 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h
   Max Speed: 6.4 km/h 19.3 km/h 4.8 km/h 6.4 km/h 0.0 km/h 9.7 km/h 6.4 km/h 0.0 km/h
      Humidity: 84% 99% 86% 83% 91% 87% 83% 83%
   Humid.max: 84% 99% 86% 83% 91% 87% 84% 85%
   Humid.min: 83% 99% 85% 82% 90% 85% 80% 83%
    Barometer: 1014.2 hpa 1017.2 hpa 1017.1 hpa 1020.8 hpa 1018.8 hpa 1017.2 hpa 1016.9 hpa 1016.2 hpa
   Barom.max: 1014.3 hpa 1017.3 hpa 1017.2 hpa 1020.9 hpa 1018.8 hpa 1017.2 hpa 1017.0 hpa 1016.3 hpa
    Barom.min: 1014.1 hpa 1017.1 hpa 1017.0 hpa 1020.8 hpa 1018.6 hpa 1017.1 hpa 1016.8 hpa 1016.1 hpa

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ LIVE ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Live Kάμερα Αστεροσκοπείου - θέα στο λεκανοπέδιο ( Υμηττό κ΄ ΝΔ)

 ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ LIVESTREAMING ΚΑΜΕΡΕΣ

 

 

 

* Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τους φίλους ερασιτέχνες  κ΄ το Αστεροσκοπείο Αθηνών για τα δεδομένα
 που μας παρέχουν από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς τους, καθώς επίσης το 
Μ
etar  κ΄ το meteoclub για την ευγενική συνεργασία τους.
** * Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η liveweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους
 τελικούς χρήστες
και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η liveweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό
 χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.
 

Εχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους


 

Copyright © 2009 - 2014 liveweather.gr