Γέρο Βορριά τξίδευε, Σωρόκο παλικάρι.

 

Πρόγνωση Καιρού από το Αστεροσκοπείο

L I V E Κάμερα Καλυβίων υψόμ. 150m Συντ. 37.84 Ν - 23.93 Ε Μαρκόπουλο LIVECAM1 - θέα Υμηττός υψόμ. 104m Συντ. 37.88 Ν - 23.93 Ε
 
 
LIVESTREAMING ΚΑΛΥΒΙΩΝ - Κλικ εδώ... LIVESTREAMING ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Κλίκ εδώ...  ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ DATA - Κλίκ εδώ...
R A D A R   ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ www.kopaida.gr Μαρκόπουλο LIVΕCAM2, θέα Αεροδρόμιο, Μεσόγεια, βουνά Εύβοιας
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ - Κλίκ εδώ...                              LIVESTREAMING  LIVECAM2 - Κλίκ εδώ...
Γ Ι Α  T I M E L A P S   Τ Ω Ν  Κ Α Μ Ε Ρ Ω Ν,  κ ά ν τ ε  κ λ ι κ   ε δ ώ . . .                        Ευχαριστούμε το  v i d e o m a t r i x . g r  για την δημιουργία των timelaps
 

 Σταθμοί
(Live data)

Κάντζα
37.98 Ν - 23.87 Ε
( 25/01/15 , 18:07 )
 online
Webcamera
Σπάτα
37.97 Ν - 23.92 Ε
( 25/01/15 , 18:10 )
 online
Camera off
Μαρκόπουλο
37.88 Ν - 23.93 Ε
( 25/01/15 , 17:52 )
 online

Livestreaming
Καλύβια
37.84 Ν - 23.93 Ε
( 25/01/15 , 18:11 )
 online Live!
Livestreaming
Κερατέα
37.81 Ν - 23.98 Ε
( 25/01/15 , 18:15 )
 online

Camera off
Πόρτο Ράφτη
37.86 Ν - 24.03 Ε
( 25/01/15 , 17:55 )
 online

Camera off
Π.Ράφτη 2
37.48 Ν - 23.54 Ε
( 25/01/15 , 18:11 )
 online

Camera off
Αυλάκι
3
7.86 Ν - 24.03 Ε
( 25/01/15 , 18:08 )
 online

Livestreaming
Λαύριο
37.71 Ν - 24.01 Ε
( 16/01/15 , 15:29 )
 offline
Livestreaming
Βάρκιζα
37.82 Ν - 23.80 Ε
( 25/01/15, 18:11 )
 online
Livestreaming

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Αρκετή νέφωση
  Ήπιος Χειμερινός
Νεφώσεις
  Ήπιος Χειμερινός
Αρκετή νέφωση
  Δυνατή ψύχρα...
Αρκετή νέφωση
  Ήπιος Χειμερινός
  Αρκετή νέφωση
  Ήπιος Χειμερινός
Νεφώσεις
  Δυνατή ψύχρα...
Νεφώσεις
  Ήπιος Χειμερινός
Νεφώσεις
  Ήπιος Χειμερινός
Αρκετή νέφωση
  Δυνατή ψύχρα...
Αρκετή νέφωση
  Δυνατή ψύχρα...
    Temperat.: 11.2 oC 10.9 oC 12.7 oC 11.9 oC 10.9 oC 12.4 oC 11.8 oC 11.1 oC oC 13.3 oC
      Humidity: 86% 93% 86% 82% 86% 88% 89% 86% % 83%
   Wind10min: 0.0 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 4.8 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Όστρια

Νηνεμία 0 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Γαρμπής

Νηνεμία 0 bf
Σιροκολεβάντες

Νηνεμία 0 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
Γραιγολεβάντες

Υποπνέων 1 bf
Τραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Πουνέντες

Υποπνέων 1 bf
Γραιγοτραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
Γραιγοτραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
   Max Speed: 33.8 km/h 40.2 km/h 43.5 km/h 45.1 km/h 43.5 km/h 43.5 km/h 48.3 km/h 27.4 km/h 0.0 km/h 49.9 km/h
     Rain daily: 4.2 mm 6.8 mm 0.4 mm 4.8 mm 5.6 mm 6.6 mm 5.0 mm 5.6 mm 0.0 mm 0.6 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
       Ratemax: 39.8 mm/h 64.0 mm/h 0.2 mm/h 52.2 mm/h 34.3 mm/h 34.2 mm/h 60.4 mm/h 25.2 mm/h 0.0 mm/h 4.0 mm/h

   Rain Storm:

10.4 mm 11.2 mm 4.0 mm 9.6 mm 10.7 mm 11.8 mm 7.8 mm 11.4 mm 0.0 mm 3.4 mm

      Rain days:

 13  11  11  13  13  12  6  14  7  8

         No Rain:

 0  0  0  0  0  0  0  0  12  0
Monthly Rain:  29.6 mm  52.8 mm  18.8 mm  25.4 mm  41.9 mm  32.6 mm  12.8 mm  42.6 mm  0.0 mm  12.6 mm
   Yearly Rain:  29.6 mm  52.8 mm  18.8 mm  25.4 mm  41.9 mm  32.6 mm  12.8 mm  42.6 mm  0.0 mm  12.6 mm
Temp. sense: 11.2 oC 11.1 oC 12.7 oC 11.8 oC 10.9 oC 12.4 oC 11.9 oC 11.1 oC oC 13.2 oC
   Temp. max: 16.1 oC 16.4 oC 15.7  oC 14.7 oC 14.2 oC 16.2 oC 16.2 oC 15.8 oC oC 16.1 oC
    Temp. min: 10.1 oC 10.7 oC 11.3 oC 11.1 oC 10.6 oC 12.1 oC 11.4 oC 10.9 oC oC 12.9 oC
  Temp mean: 12.4 oC 12.7 oC 13.3 oC 12.6 oC 12.0 oC 13.8 oC 13.7 oC 12.9 oC oC 14.3 oC
   Humid.max 91% 93% 91% 87% 89% 88% 89% 86% 80% 83%
    Humid.min: 66% 63% 74% 71% 74% 65% 62% 61% 54% 69%
    Barometer: 1010.6 hpa 1009.7 hpa 1011.4 hpa 1011.2 hpa 1008.0 hpa 1009.4 hpa 1006.9 hpa 1008.9 hpa 1022.3 hpa 1010.4 hpa
   Barom.max: 1010.7 hpa 1009.7 hpa 1011.4 hpa 1011.2 hpa 1008.0 hpa 1009.4 hpa 1006.9 hpa 1008.9 hpa 1023.0 hpa 1010.4 hpa
    Barom.min: 1006.8 hpa 1005.9 hpa 1008.0 hpa 1007.8 hpa 1004.2 hpa 1005.9 hpa 1003.0 hpa 1004.8 hpa 1018.7hpa 1007.1hpa
MOBILE CAM1
MOBILE CAM1- history1
MOBILE CAM1 - history2
MOBILE CAM1 - history3
MOBILE CAM2

Πρόγνωση καιρού

Webcameras

 Βουνά Αττικής

Μηνιαία - Ετήσια

Γραφήματα

Photo Gallery


Βίντεο Αττικής


Πρόγνωση καιρού

Forum

Ακραία φαινόμενα

Weather Radio

 

 Σταθμοί
( Live data )

Ν.Ηράκλειο
38.05 Ν - 23.77 Ε
( 25/1/15 , 16:27 )
 offline
Webcamera
Μαρούσι
38.05 Ν - 23.80 Ε
( 25/01/15 , 18:12 )
 online
Camera off
Χολαργός
37.59 Ν - 23.47 Ε
( 25/01/15 , 18:17 )
 online
Camera off
Περιστέρι
38.00 Ν - 23.72 Ε
( 25/01/15 , 18:06 )
 online
Camera off
Γκάζι
38.01 Ν - 23.72 Ε
( 25/01/15 , 18:05 )
 online

Webcamera
Ν.Κόσμος
37.96 Ν - 23.73 Ε
( 25/01/15 , 18:10 )
 online
Camera off
Αιγάλεω
38.00 Ν - 23.69 Ε
( 25/01/15 , 18:08 )
 online
Webcamera
Νίκαια
37.96 Ν - 23.65 Ε
( 25/01/15 , 18:08 )
 online
Webcamera
Π.Φάληρο
37.91 Ν - 23.71 Ε
( 25/01/15 , 18:10 )
 online

Camera off

 Σταθμοί
( Live data )

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Αρκετή νέφωση
  Δυνατή ψύχρα...
Αρκετή νέφωση
  Ήπιος Χειμερινός
Αρκετή νέφωση
  Ήπιος Χειμερινός
Νεφώσεις
  Δυνατή ψύχρα...
Αρκετή νέφωση
  Δυνατή ψύχρα...
Νεφώσεις
  Δυνατή ψύχρα...
Νεφώσεις
  Καλή ψύχρα.....
Νεφώσεις
  Δυνατή ψύχρα...
Νεφώσεις
  Καλή ψύχρα.....

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

    Temperat.: oC 11.7 oC 11.1 oC 13.4 oC 13.9 oC 13.8 oC 14.2 oC 13.8 oC 14.2 oC Temperat.
   Temp. max: oC 14.5 oC 14.4 oC 15.0 oC 16.1  oC 16.2 oC 15.9 oC 16.1 oC 16.3  oC Temp. max
    Temp. min: oC 10.4 oC 9.7 oC 11.2 oC 12.3 oC 12.4 oC 12.1 oC 12.6 oC 13.1 oC Temp. min
     Rain daily: 0.0 mm 0.2 mm 2.0 mm 0.2 mm 0.2 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm Rain daily
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h Rain Rate
       Ratemax: mm/h 0.2 mm/h 16.4 mm/h 0.2 mm/h mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h Ratemax

   Rain Storm:

mm 8.8 mm 9.8 mm 6.2 mm mm 10.0 mm 8.8 mm 9.8 mm mm

Rain Storm

Monthly Rain:  30.8 mm  29.6 mm  25.8 mm  20.8 mm  22.8 mm  20.2 mm  24.0 mm  23.6 mm  19.2 mm Monthly Rain
   Yearly Rain:  30.8 mm  29.6 mm  25.8 mm  20.8 mm  22.8 mm  20.2 mm  24.0 mm  23.6 mm  19.2 mm Yearly Rain

   Wind:

0.0 km/h 6.4 km/h 1.6 km/h 8.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h 0.0 km/h

Wind

  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Σιροκολεβάντες

Υποπνέων 1 bf
Σιρόκος

Υποπνέων 1 bf
Οστριασιρόκος

Υποπνέων 1 bf
Όστρια

Νηνεμία 0 bf
Όστρια

Νηνεμία 0 bf
Οστριασιρόκος

Υποπνέων 1 bf
Σιρόκος

Υποπνέων 1 bf
Σιροκολεβάντες

Νηνεμία 0 bf
Live
Wind Direction &
Wind speed
   Wind10min: 0.0 km/h 4.8 km/h 1.6 km/h 3.2 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h Max Speed
   Max Speed: 0.0 km/h 32.2 km/h 40.2 km/h 38.6 km/h 27.4 km/h 29.0 km/h 24.1 km/h 24.1 km/h 32.2 km/h Max Speed
      Humidity: % 83% 85% 76% 77% 76% 76% 81% 78% Humidity
   Humid.max: % 91% 92% 85% % 86% 86% 84% % Humid.max
   Humid.min: % 66% 67% 60% % 67% 60% 67% % Humid.min
    Barometer: 1011.2 hpa 1010.1 hpa 1008.4 hpa 1009.9 hpa 1010.7 hpa 1011.1 hpa 1010.9 hpa 1011.2 hpa 1009.3 hpa Barometer
   Barom.max: hpa 1010.1 hpa 1008.5 hpa 1009.9 hpa hpa 1011.1 hpa 1010.9 hpa 1011.2 hpa hpa Barom.max
    Barom.min: hpa 1006.5 hpa 1004.9 hpa 1006.3 hpa hpa 1007.5 hpa 1007.1 hpa 1007.5 hpa hpa Barom.min

 

 Σταθμοί
( Live data )

Κλειδί
38.27 Ν - 23.57 Ε
( 25/01/15 , 18:11 )
 online
Camera off
Πάρνηθα
38.16 Ν - 23.72 Ε
( 25/01/15 , 18:05 )
 online
Webcamera
Διόνυσος
38.11 Ν - 23.89 Ε
( 25/01/15 , 18:10 )
 online
Webcamera
Εκάλη
38.11 Ν - 23.84 Ε
( 25/01/15 , 18:00 )
 online

Camera off
Ν.Μάκρη
38.06 Ν - 23.98 Ε
( 25/01/15 , 17:53 )
 online
Webcamera
Βίλια
38.12 Ν - 23.54 Ε
( 25/01/15 , 18:11 )
 online

Webcamera
Άνω Λιόσια
38.08 Ν - 23.70 Ε
( 25/01/15 , 18:06 )
 online

Webcamera
Mενίδι
38.06 Ν - 23.73 Ε
( 25-01-15 , 18:07 )
 online
Camera off

 Σταθμοί
(Live data )

 

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Αρκετή νέφωση
  Κρύο με αεράκι
Αρκετή νέφωση
  Υψηλή υγρασία
Ασθενής βροχή
 
Αραιές νεφώσεις
  Ήπιος Χειμερινός
Αρκετή νέφωση
  Ήπιος Χειμερινός
Αρκετή νέφωση
  Κρύο για ντύσιμο
Αραιές νεφώσεις
  Δυνατή ψύχρα...
Π.Ισχυρή Βροχή
 
  Ο καιρός
 Από το metar.gr
    Temperat.: 11.4 oC 3.8 oC 8.9 oC 11.2 oC 10.8 oC 8.1 oC 12.8 oC 12.5 oC
   Temp. max: 15.3 oC 5.6 oC 13.2 oC 13.8  oC 16.6 oC 12.2 oC 14.6 oC 15.8 oC
    Temp. min: 10.2 oC 2.6 oC 8.4 oC 9.6 oC 9.7 oC 6.0 oC 10.6 oC 10.1 oC
    Rain daily: 0.0 mm 0.4 mm 2.4 mm 0.4 mm 4.4 mm 1.0 mm 0.0 mm 2.8 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 1.4 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 46.2 mm/h
       Ratemax: 0.0 mm/h 0.2 mm/h 4.0 mm/h 1.2 mm/h 9.8 mm/h 3.8 mm/h 0.0 mm/h 67.8 mm/h

   Rain Storm:

0.0 mm 9.4 mm 14.8 mm 7.0 mm 7.0 mm 13.0 mm 11.2 mm 12.8 mm
Monthly Rain:  17.0 mm  18.0 mm  59.4 mm  29.0 mm  34.8 mm  29.8 mm  11.2 mm  35.4 mm
   Yearly Rain:  208.6 mm  18.0 mm  59.4 mm  29.0 mm  34.8 mm  29.8 mm  22.4 mm  35.4 mm

   Wind:

6.4 km/h 4.8 km/h 0.0 km/h 6.4 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 1.6 km/h 3.2 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Οστριασιρόκος

Ασθενής 2 bf
Τραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Σιρόκος

Νηνεμία 0 bf
Σιροκολεβάντες

Υποπνέων 1 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Πουνεντογάρμπης

Υποπνέων 1 bf
Λεβάντες

Υποπνέων 1 bf
Σιροκολεβάντες

Υποπνέων 1 bf
   Wind10min: 8.0 km/h 3.2 km/h 0.0 km/h 4.8 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 3.2 km/h 1.6 km/h
   Max Speed: 32.2 km/h 62.8 km/h 37.0 km/h 35.4 km/h 29.0 km/h 20.9 km/h 25.7 km/h 20.9 km/h
      Humidity: 77% 99% 88% 78% 94% 81% 80% 82%
   Humid.max: 84% 100% 93% 94% 94% 92% 89% 94%
   Humid.min: 55% 99% 70% 71% 65% 60% 67% 66%
    Barometer: 1007.4 hpa 1010.6 hpa 1010.3 hpa 1009.2 hpa 1011.8 hpa 1010.2 hpa 1010.1 hpa 1009.4 hpa
   Barom.max: 1007.4 hpa 1010.6 hpa 1010.3 hpa 1009.2 hpa 1011.8 hpa 1010.2 hpa 1010.1 hpa 1009.5 hpa
    Barom.min: 1002.8 hpa 1006.5 hpa 1006.2 hpa 1005.7 hpa 1008.1 hpa 1006.5 hpa 1006.6 hpa 1005.8 hpa

 

Live Kάμερα Αστεροσκοπείου - θέα στο λεκανοπέδιο ( Υμηττό κ΄ ΝΔ)

 ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ LIVESTREAMING ΚΑΜΕΡΕΣ

 

 

 

* Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τους φίλους ερασιτέχνες  κ΄ το Αστεροσκοπείο Αθηνών για τα δεδομένα
 που μας παρέχουν από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς τους, καθώς επίσης το 
Μ
etar  κ΄ το meteoclub για την ευγενική συνεργασία τους.
** * Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η liveweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους
 τελικούς χρήστες
και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η liveweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό
 χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.
 

Εχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους


 

Copyright © 2009 - 2014 liveweather.gr